Management Consulting

A. Cavegn AG
Rämistrasse 44
CH - 8001 Zürich

Telefon +41 (0) 44 931 34 64
Telefax +41 (0) 44 931 34 60
E-Mail: consulting@cavegn.ch

Základní balíček pro švýcarské malé a střední podniky (MSP) v čR. V posledních letech získaly faktory jako konkurenceschopnost, přístup k pracovním silám a zajištění účasti na mezinárodním trhu významně na důležitosti. Pro mnohé MSP patří ale náklady, nároky na management, nejistota a kulturní bariéry k důvodům, které jim v potřebných investičních a obchodních projektech brání. Firma A. Cavegn AG je činná jak ve švýcarsku tak i v české republice a provází švýcarské MSP při jejich projektech v česku. Při odstraňování bariér nabízí flexibilní řešení ve spolupráci s lokálními švýcarskými a českými firmami, které mají zájem kooperovat nebo nabízejí volné výrobní kapacity. Takto je zajištěna rychlá a trvalá efektivita jednání.